• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Om Kollegiernes Kontor

Kollegiernes Kontor i Sønderborg er en forening med en bestyrelse bestående af bestyrelsesformanden fra hvert af de tilsluttede kollegier.

Foreningen blev stiftet i 1972.

Foreningens formål er at etablere, administrere og vedligeholde kollegie- og ungdomsboliger for uddannelsessøgende.

Følgende 6 kollegier administreres af Kollegiernes Kontor:

Sønderskov-kollegiet 
Ungdoms-kollegiet 
Handelskollegiet 
Damgade-kollegiet 
Humlehøj-kollegiet
Alssund-kollegiet

- med i alt 800 værelsesenheder.

Følgende ungdomsboliger administreres af Kollegiernes Kontor:

Hofgaarden

Tinggaarden

Enghaven

I alt 12 værelser.