• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Tilføjet den 21 februar 2018 | 15:08

Hvornår får du dit depositum retur?

Hvis du flytter, gælder følgende:

Senest 7 hverdage før din rettidige opsigelsesdato vil et fraflytningssyn sammen med din pedel foretages i din bolig.

Ca. 6 uger efter at du er fraflyttet, vil du modtage en endelig opgørelse af din bolig (eller senest 4 uger efter at vi har modtaget forbrugsaflæsninger og fakturaer fra håndværkere).

Du vil modtage en email med endelig opgørelse og bekræftelse af, hvortil dit depositum overføres (du oplyste os om dette i din opsigelse af lejemålet). Det er vigtigt, at du oplyser korrekte bank- og konto-oplysninger!

Husk: Der afregnes også forbrug af el, vand og varme.